20 zł 10000 zł

#USAMODZIELNIENI

Program  realizowany wspólnie z KULCZYK FOUNDATION 

Samodzielność rozumiemy jako podstawową kompetencję życiową, która warunkuje rozwój wszystkich innych umiejętności.
Projekt skierowany jest do osób w wieku od 16 do 26 lat. W corocznych warsztatach, przeprowadzanych w placówkach współpracujących z One Day bierze udział blisko 220 podopiecznych.

W skład programu wchodzi:

 

1 ) AUTORSKI CYKL WARSZTATÓW USAMODZIELNIENI 

Autorski cykl warsztatów uczy  usamodzielnienia poprzez doświadczenie i praktykę. Wykonujemy na nim testy talentów  Gallupa. Dzięki odkrytym predyspozycjom młodzież skupia się na konkretnym kierunku rozwoju, zdobywając zawód, o jakim marzy. Szkolenia stacjonarne prowadzone są w formie ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia dotyczą wejścia młodzieży na rynek pracy, od postawy pisania życiorysów zawodowych, Mocno też stawiamy nacisk na umiejętności komunikowania się oraz poczucie własnej wartości.

  • Kluczowe cele szkoleń:

  • Rozwijanie samodzielności poprzez budowanie pewności siebie u wychowanków 
  • Analiza predyspozycji zawodowych i zainteresowań wychowanka-  pokazanie jego naturalnych talentów 
  • Praktyczne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (pierwsze wrażenie, rodzaje pytań itp.)
  • Na co zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę
  • Symulacja rozmowy rekrutacyjnej
  • Zasady pisania cv 
  • Indywidualna rozmowa + plan na dalsze działania z podopiecznym ( kurs zawodowy )

2) SPERSONALIZOWANY KURS ZAWODOWY / OPŁACENIE WYBRANEJ EDUKACJI


  • Spersonalizowany kurs zawodowy - Uczestnictwo w szkoleniach wiąże się z możliwością udziału w kursach pozwalających na uzyskanie umiejętności praktycznych przydatnych w usamodzielnieniu się, np. w kursach prawa jazdy, językowych, wizażu, kosmetologii, czy prowadzenia wózka widłowego czy opłaty za studia.Na warsztatach młodziez wypełnia ankiety a po wykonaniu testów Gallupa oraz indywidualnej rozmowie z naszym doradcą wybiera konkretny kurs. Kolejnym zadaniem jest wyszukanie takiego kursu/ szkoły  oraz wysłanie nam wszystkich danych. Tak przygotowane informację trafiają do tabelki marzeń i tam już zdobywają swoich darczyńców. Co roku finansujemy w projekcie kursy o wartości około 80 tys pln

3 ) APLIKACJA

APLIKACJA  KLIKNIJ I ZOBACZ! 

https://usamodzielnieni.pl/

 

-Wspólnie z Politechniką Warszawską  stworzyliśmy platformę USAMODZIELNIENI. Stworzona platforma stanowi kompedium wiedzy dla młodzieży w placówkach.

USAMODZIELNIENI.PL  to niezbędne kompendium wiedzy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w dorosłe życie.

W prosty sposób nauczy a potem sprawdzi czy się udało napisać poprawne i efektywne CV, które będziecie mogli od razu wysłać odpowiadając na, zweryfikowane przez nas, oferty pracy. 

Pomoże rozwinąć kluczowe kompetencje tak żeby rozmowa kwalifikacyjna nie była zbyt dużym stresem. 

Pokaże kroki i ich konsekwencje oraz prawa i obowiązki  w usamodzielnianiu żebyście mogli podejmować bardziej świadome decyzje. 

Na wszystkie Wasze pytanie postarają się odpowiedzieć psycholodzy / eksperci od usamodzielnienia / księgowi / prawnicy / doradcy zawodowi, do których będzie można napisać i uzyskać wsparcie. 

Dalsze funkcjonowanie aplikacji możliwe jest dzięki wsparciu Kulczyk Foundation 

 

DLACZEGO USAMODZIELNIENI TO WAŻNY PROJEKT ?

Poznaliśmy tysiące młodych osób które proszą nas o wsparcie. Proces USAMODZIELNIENIA jest dla nich niebywale trudny, nie wiedzą jakie mają prawa i jak proces ten przejść bez stresu i lęku. Jestesmy po to by dać narzędzia, pokazać jak można w kazdym przypadku poradzić sobie by podjąć pracę i wyjść na pewne siebie, kochające osoby które są dumne ze swojej dorosłości. które są dumne z siebie. Dzieci i młodzież wychowująca się w domach dziecka potrzebuje wsparcia zarówno w obszarze umiejętności społecznych jak i emocji. Z powodu braku wiary w siebie, oparcia w rodzinie i bliskich oraz lęku przed kolejnym niepowodzeniem często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują ze swoich szans.


OPIS PROBLEMU

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Polsce działało 1152 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, do których zaliczyć można placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Przebywało w nich wówczas 16655 osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 14–17 lat (7467 osób).

Podopieczni domów dziecka, którzy osiągają pełnoletność, stają przed koniecznością usamodzielnienia. Wielu napotyka wówczas na bariery w wejściu w dorosłe życie, które mają przełożenie na ich utrudniony dostęp do edukacji czy rynku pracy.

CO ROKU JEST ICH OKOŁO 6 TYS 


Współpracujemy z:

 

 

 

Jak wygląda usamodzielenienie? https://www.youtube.com/watch?v=-GivEGgWypo
 

 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram