20 zł 10000 zł

USAMODZIELNIENI

O sytuacji dzieci powyżej 18 roku życia

Fundacja One Day w ramach programu USAMODZIENIENI

 

W ramach programu USAMODZIENIENI wspieramy młodzież przygotowującą się do opuszczenia placówki i pragnącą uzyskać doświadczenie zawodowe w wybranej przez siebie profesji – poprzez kursy, szkolenia, zajęcia doszkalające, zdobycie prawa jazdy, a także naukę języków obcych. 

DLACZEGO TO ROBIMY?

Dzieci wychowujące się w domach dziecka potrzebują wsparcia zarówno w obszarze umiejętności społecznych jak i emocji. Z powodu braku wiary w siebie, oparcia w rodzinie i bliskich oraz lęku przed kolejnym niepowodzeniem często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują z szans, mogących odmienić ich los. 

Uczymy jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną - jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery, jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie. 

 

Naszą misją jest usamodzielnianie młodych ludzi. Samodzielność rozumiemy jako podstawową kompetencję życiową, która warunkuje rozwój wszystkich innych umiejętności. 


JAKIE DZIAŁANIA PRZYBLIŻAJĄ NAS DO CELU? 

Według najnowszego raportu i kontroli NIK w pieczy zastępczej, nie istnieje obecnie skuteczny system pomocy usamodzielniającym się wychowankom.

Dlatego też organizujemy kursy zawodowe, doszkalające, warsztaty, budujemy grupy wsparcia oraz pozyskujemy coachów-tutorów do dalszej współpracy.

W corocznych warsztatach, przeprowadzanych w placówkach współpracujących z One Day bierze udział blisko 120 podopiecznych.

Szkolenia stacjonarne prowadzone są w formie ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia dotyczą wejścia młodzieży na rynek pracy, od postawy pisania życiorysów zawodowych, na testach Gallupa i indywidualnym planie usamodzielnienia kończąc. Dzięki odkrytym predyspozycjom młodzież skupia się na konkretnym kierunku rozwoju, zdobywając zawód, o jakim marzy.

Tylko w 2017 roku podopieczni otrzymali od nas 45 wybranych przez siebie kursów specjalistycznych, a także szkolenia i warsztaty organizowane bezpośrednio przez Fundację One Day. W 2018 roku takich kursów sfinansowaliśmy już blisko 60. Kolejne 60 planujemy w 2019 roku.

Ponadto, organizujemy grupy wsparcia on-line, gdzie zarówno wybrani coachowie-tutorzy jak i usamodzielnieni wychowankowanie wspólnie pomagają młodszym, mniej doświadczonym kolegom.

Organizujemy także pomoc materialną, tzn. wyprawki do mieszkań chronionych. Koszt wyprawki jest poza możliwościami finansowymi wychowanków, dlatego staramy się wyposażać ich w podstawowe i niezbędne do codziennego użytku przedmioty.

Nasi regionalni coachowie-tutorzy stanowią profesjonalne wsparcie dla usamodzielniających się. Regularność kontaktu buduje zaś zaufanie i relację na poziomie mistrz-uczeń.

 

SZKOLENIA/ WARSZTATY

Nasze szkolenie i warsztaty uwalniają potencjał młodzieży.

Wspieramy podopiecznych, dodajemy im odwagi, by skutecznie osiągali ambitne cele. By odkrywali zdolność do realizacji swoich największych marzeń i aspiracji, w przyszłej pracy i w życiu.

Jak? Poprzez coaching indywidualny, szkolenia i diagnostykę mocnych stron (testy Gallupa) oraz kontakt na co dzień w każdej ważnej dla nich chwili.  

 

JAK MOŻESZ POMÓC ? 

 

1 ) SZUKAMY OPEIKUNÓW USAMODZIELNIENIA 

 

PROGRAM COACHINGOWO-TUTORSKI JAKO KONTYNUACJA WASZTATÓW:

W programie wsparcia współpracujemy z Coachami-Tutorami z całej Polski.

Osobami, które kierują integralnym rozwojem młodego człowieka, pomagając mu:

- rozwijać jego potencjał (praca z talentami zdefiniowanymi wcześniej podczas testów Gallupa)

- wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego i utrzymać się na niej

- wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego

- uważnie podchodzić do wyników prac własnej

- zmotywować się do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość.

 

Coach-Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dostosowania ścieżki rozwojowej do jego specyficznej sytuacji i umiejętności.

 

Istotą PROGRAMU COACHINGOWO-TUTORSKIEGO w Fundacji One Day są indywidualne, regularne spotkania (także online) w atmosferze dialogu, gdzie opiekun pomaga wychowankowi, motywuje, zadaje istotne pytania. By ten mógł poszukiwać własnej drogi do wiedzy, rozwoju i usamodzielnienia się.

To uczenie samodzielnego myślenia i działania, budowania opinii i sądów opartych na wiedzy i rzeczowych argumentach, to dyskusje i doświadczanie dialogu edukacyjnego.

 

Zasady PROGRAMU COACHINGOWO-TUTORSKIEGO w One Day:

 

  1. DOBROWOLNOŚĆ – proces możliwy jest wówczas, gdy obie strony, coach-tutor i podopieczny, wyrażą wolę, spotkania, rozmowy, współpracy.
  2. CZAS – proces i relacja określone są czasie (min. 6 miesięcy; max. 2 lata)
  3. REGULARNOŚĆ i SYSTEMATYCZNOŚĆ – spotkania podopiecznego z opiekunem są zaplanowane w regularnych odstępach czasu (co tydzień/dwa). Zapewnia to możliwość czuwania nad postępami podopiecznego, modyfikowanie celów zgodnie z sytuacją i potrzebami młodego człowieka.

 

 

KORZYŚCI PROGRAMU COACHINGOWO-TUTORSKIEGO:


WYCHOWANKOWIE:

- Znajdują pomysł na siebie i swoje życie oraz wiarę, że im się uda

- Potrafią stawiać i realizować cele

- Dokonują świadomych wyborów i ponoszą ich konsekwencje

- Stają się otwarci na innych, pomagają, współpracują i potrafią uzyskać pomoc

 

 

COACHOWIE-TUTORZY:

- realny wkład na poprawę życia drugiego człowieka

- unikatowe doświadczenie w pracy rozwojowej jeden na jeden

- narzędzia wprowadzające do pracy jako coach-tutor (przygotowane przez Fundację)

- możliwość zebrania dodatkowych godzin coachingu (potwierdzonych przez Fundację na piśmie)

- realne wsparcie ogólnopolskiej akcji charytatywnej jako wolontariusz

- dołączenie do społeczności wolontariuszy Fundacji One Day (certyfikat)

- wymierny pozytywny wpływ na poprawę funkcjonowania społeczeństwa w Polsce.

 


Czy wiesz, że co roku pełnoletność osiąga 6000 wychowanków - co czwarta osoba korzysta z pomocy społecznej, co trzecia rejestruje się w urzędzie pracy, co szósta wraca do patologicznego środowiska i co szósta również, rezygnuje z prób samodzielnego życia wracając do domu dziecka.

 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie krótkiej informacji wraz z listem motywacyjnym na adres  coaching@usamodzielnieni.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Rekrutacja na Coacha-Tutora”.

 

 2) CEGIEŁKA NA KURSY ZAWODOWE : w tabelce marzeń : https://www.oneday.com.pl/tabelka-marzen mozecie wybrać isfinansować dowolny kurs zawodowy 

3 ) CEGIEŁKA NA WARSZTATY odbywają się w 12 miastach w Polsce dla 130 dzieci 

4) CEGIEŁKA NA TEST GALLUPA z indywidualnym couchingiem 

 

Fundacja One Day / ul Filipiny Płaskowickiej 46/79 

02-778 Warszawa

Bank Alior : 64 2490 0005 0000 4530 8554 9050 

 

5) PRAKTYKI / STAŻE / PARACA dla podopiecznych : prosimy o umieszczanie ogłoszeń w zakładce : https://www.oneday.com.pl/wsparcie-na-starcie/oferty

Zaloguj się jako firma używając przycisku na stronie DLA FIRM :) 

 

 


 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!