20 zł 10000 zł

#usamodzielnieni

Program  realizowany wspólnie z KULCZYK FOUNDATION  dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka i placówki opiekuńczo wychowawcze od 16 do 26 r.ż.

W skład programu wchodzi:

 • Autorski cykl szkoleń uczy tej niełatwej drogi usamodzielnienia poprzez doświadczenie i praktykę.
 • Obóz wakacyjny z programem samodzielności
 • Program dla opiekunów i dyrektorów placówek
 • Praca z tutorem lokalnym Spersonalizowany kurs zawodowy
 • Aplikacja USAMODZIELNIENI z ofertami pracy oraz wiedzą

Co roku prowadzimy Warsztaty w 12 miastach w Polsce dla około 200 młodych ludzi z pieczy zastępczej.


Kluczowe cele szkoleń:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Stymulowanie ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz budowanie pewności siebie
 • Analiza predyspozycji zawodowych i zainteresowań wychowanka w tym testy predyspozycji zawodowych, zainteresowań, zdolności poznawczych oraz testy Gallupa
 • Indywidualna rozmowa doradcza z wychowankiem oraz wychowawcą
 • Analiza motywacji do podjęcia szkolenia

DLACZEGO TO ROBIMY?

Dzieci wychowujące się w domach dziecka potrzebują wsparcia zarówno w obszarze umiejętności społecznych jak i emocji. Z powodu braku wiary w siebie, oparcia w rodzinie i bliskich oraz lęku przed kolejnym niepowodzeniem często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują ze swoich szans. 


OPIS PROBLEMU

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Polsce działało 1152 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, do których zaliczyć można placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Przebywało w nich wówczas 16655 osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 14–17 lat (7467 osób). Podopieczni domów dziecka, którzy osiągają pełnoletność, stają przed koniecznością usamodzielnienia. Wielu napotyka wówczas na bariery w wejściu w dorosłe życie, które mają przełożenie na ich utrudniony dostęp do edukacji czy rynku pracy.


Naszą misją jest usamodzielnianie
młodych ludzi

Samodzielność rozumiemy jako podstawową kompetencję życiową, która warunkuje rozwój wszystkich innych umiejętności. JAK ? 
Projekt skierowany jest do osób w wieku od 16 do 26 lat. W corocznych warsztatach, przeprowadzanych w placówkach współpracujących z One Day bierze udział blisko 220 podopiecznych.

 • Szkolenia stacjonarne prowadzone są w formie ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia dotyczą wejścia młodzieży na rynek pracy, od postawy pisania życiorysów zawodowych, Mocno też stawiamy nacisk na umiejętności komunikowania się oraz poczucie własnej wartości.
   
 • wykonujemy testy talentów  Gallupa  .Dzięki odkrytym predyspozycjom młodzież skupia się na konkretnym kierunku rozwoju, zdobywając zawód, o jakim marzy.
   
 • kursy, warsztaty  dla opiekunów i dyrektorów placówek. Aby pomagać należy też motywować tyc którzy na co dzień dbają o młodzież. 
   
 • spersonalizowany kurs zawodowy - Uczestnictwo w szkoleniach wiąże się z możliwością udziału w kursach pozwalających na uzyskanie umiejętności praktycznych przydatnych w usamodzielnieniu się, np. w kursach prawa jazdy, językowych, wizażu, kosmetologii, czy prowadzenia wózka widłowego czy opłaty za studia.
   
 • APLIKACJA - wspólnie z Politechniką Warszawską: „Platforma Usamodzielnieni APP”. Stworzona platforma stanowić będzie kompendium wiedzy dla dzieci i młodzieży w placówkach. Znajdą się tam, między innymi, informacje dotyczące dostępnych ofert pracy i kursów, jak również filmiki instruktażowe. Dalsze funkcjonowanie aplikacji możliwe jest dzięki finansowaniu od Kulczyk foundation.

 

Jak wygląda usamodzielenienie? https://www.youtube.com/watch?v=-GivEGgWypo
 

 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram