20 zł 10000 zł

uWAŻNI PSYCHOEDUKACJA / PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA / WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Opis projektu : 

 

Fundacja organizuje i finansuje spotkania z psychologami / terapeutami   dla podopiecznych w wieku 18 +.

Spotkania mogą odbywać  się w formie on-line.

Dodatkowo organizowane i finansowane są sesje indywidualne.

Po skończonym procesie organizujemy INTENSYWNY TRENING ‘’uWAŻNI “, który trwa 2 dni i jest zorganizowany w Warszawie. Na ten trening zapisują się podopieczni, którzy uczestniczyli w procesie terapeutyczym. Spotkania trwają po 8 h dziennie i prowadzi je 2 psychoterapuetów.

Dla kogo?

Dla podopiecznych, którzy brali udział w warsztatach wstępnych, wyjazdowych bądź takich, którzy wykazują gotowość do pracy nad sobą.

Wiek:  18 + 


 

 

 

 

OPINIA NASZEJ PODOPIECZNEJ KTÓRA UCZĘSZCZA NA TERAPIĘ :  ( klik )  https://www.youtube.com/watch?v=e2taI3aQqIY


Cele grupy terapeutycznej „uWAŻNI”

 1. Cele grupy terapeutycznej„uWAŻNI”

 2. Określenie destrukcyjnych schematów zachowań.

 3. Zrozumienie i akceptacja siebie ze swoim destrukcyjnymi

  schematami.

 4. Nabycie wiedzy na temat mechanizmów emocjonalnych.

 5. Rozumienie swoich uczuć oraz emocji i wyrażanie ich

  w bezpieczny sposób.

 6. Nabycie umiejętności sięgania po pomoc w trudnych

 7. sytuacjach.

 8. Wsparcie dla siebie i innych członków grupy w trzymaniu się

  zdrowych schematów.

 9. Nauka funkcjonowania w życiu codziennym w uWażności na

  własne potrzeby

 10. Określanie zdrowych granic swojego terytorium

  psychologicznego i asertywna ochrona swoich granic.

 11. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie

  z problemami w życiu.

 12. Uporządkowanie swojego codziennego życia

  i wypracowanie podstawowych umiejętności społecznych

 13. Praca nad poprawą komunikacji z samym sobą i z innymi

  ludźmi.

 14. Codzienne dbanie o równowagę emocjonalną i zdrowie.

O NASZYM TERAPEUCIE

W naszym teamie znajduje się terapeuta uzależnień z grupy ESCAPE, Radosław Helwich w procesie certyfikacji w STUiW w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi grupy wsparcia dla osób z problemami DDA, DDD czy osób współuzależnionych. Wywodzi się z nurtu tych terapeutów, którzy najpierw musieli uporać się z własnym uzależnieniem i przejść cały proces od strony pacjenta ucząc się pomagania sobie, aby móc pomagać innym.

Absolwent Terapii Uzależnień w Ośrodku Radzimowice w Szklarskiej Porębie. Pogłębiona terapia schematów na oddziale dziennym w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Doświadczenie z pacjentami zdobywa w prywatnych ośrodkach specjalistycznych zajmujących się leczeniem alkoholizmu, seksoholizmu i innych zaburzeń behawioralnych.

Promotor zajęć warsztatowych, ustawień systemowych i pracy grupowej. Prywatnie w szczęśliwym związku małżeńskim i w bliskich relacjach ze zdrowiejącymi wychodzącymi z uzależnienia. Przy okazji żeglarz, podróżnik i pieśniarz.

W pracy terapeutycznej zajmuje się uzależnieniami od: 
alkoholu (Alkoholizm), 
nikotyny (Nikotynizm),
narkotyków (Narkomania),
leków OTC (Lekomania),
seksu (Seksoholizm),
pracy (Pracoholizm),
Internetu i komputera (gry, social media), telefonu, smartphone (Fonoholizm),  
jedzenia (Anoreksja, Bulimia),
sportu (Fitness Holizm) i wielu innych.

Warunki uczestnictwa w programie

 1. Chęci do pracy, systematyczność, uczęszczanie na spotkania
 2. Wiek 18 + 
 3. Przebywanie w pieczy zastępczej aktualnie lub po opuszczeniu pieczy.
 4. Pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych/ placówki.
 5. Brak przeciwwskazań medycznych.
 6. Podpisanie kontraktu terapeutycznego / umowy o współpracy z fundacją, w której określone są zasady funkcjonowania grupy.

* Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany w przypadku zdarzeń losowych

 

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW : 

 

 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram