20 zł 10000 zł

uWAŻNI PSYCHOEDUKACJA / TERAPIA INDYWIDUALNA / WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Opis projektu : 

 

Fundacja organizuje i finansuje spotkania z psychologami / terapeutami   dla podopiecznych w wieku 18 +.

Spotkania mogą odbywać  się w formie on-line.

Dodatkowo organizowane i finansowane są sesje indywidualne.

Dla kogo?

Dla podopiecznych, którzy brali udział w warsztatach wstępnych, wyjazdowych bądź takich, którzy wykazują gotowość do pracy nad sobą.

Wiek:  18 + 


 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w programie

  1. Chęci do pracy, systematyczność, uczęszczanie na spotkania
  2. Wiek 18 + 
  3. Przebywanie w pieczy zastępczej aktualnie lub po opuszczeniu pieczy.
  4. Pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych/ placówki.
  5. Brak przeciwwskazań medycznych.
  6. Podpisanie kontraktu terapeutycznego / umowy o współpracy z fundacją, w której określone są zasady funkcjonowania grupy.

* Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany w przypadku zdarzeń losowych

 

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW : 

 

 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram