20 zł 10000 zł

uWAŻNI PSYCHOTERAPIA GRUPOWA / PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Opis projektu : 

 

Fundacja organizuje i finansuje  terapię  dla podopiecznych w wieku 15 +.

Terapia grupowa trwa ok. 6 miesięcy i uczestniczy w niej ok. 10 osób do 15.

Prowadzona jest przez zespół wykwalifikowanych psychoterapeutów, pod kierownictwem wybranego przez fundację terapeuty uzależnień.

Spotkania odbywają się w formie on-line.

Dodatkowo organizowane i finansowane są sesje indywidualne.

Po skończonym procesie organizujemy INTENSYWNY TRENING ‘’uWAŻNI “, który trwa 2 dni i jest zorganizowany w Warszawie. Na ten trening zapisują się podopieczni, którzy uczestniczyli w procesie terapeutyczym. Spotkania trwają po 8 h dziennie i prowadzi je 2 psychoterapuetów. Na spotkaniu wręczamy dyplomy ukończenia terapii, oraz zamykamy proces 6 miesięcznej pracy. 

 

Dla kogo?

Dla podopiecznych, którzy brali udział w warsztatach wstępnych, wyjazdowych bądź takich, którzy wykazują gotowość do pracy nad sobą.

Wiek: 15+


 

 

 

 

OPINIA NASZEJ PODOPIECZNEJ KTÓRA UCZĘSZCZA NA TERAPIĘ :  ( klik )  https://www.youtube.com/watch?v=e2taI3aQqIY


Cele grupy terapeutycznej „uWAŻNI”

 1. Określenie niszczących schematów zachowań.
 2. Wsparcie dla siebie i innych członków grupy w trzymaniu się zdrowych schematów.
 3. Nabycie wiedzy na temat mechanizmów działania dysfunkcji rodzinnych.
 4. Rozumienie swoich uczuć oraz emocji i wyrażanie ich w bezpieczny sposób.
 5. Uznanie swojej bezsilności wobec starych schematów.
 6. Nabycie umiejętności sięgania po pomoc w trudnych sytuacjach.
 7. Akceptacja siebie ze swoim destrukcyjnymi schematami.
 8. Nauka funkcjonowania w życiu codziennym w uważności na swoje potrzeby.
 9. Określenie granic swojego terytorium psychologicznego i nabycie umiejętności przestrzegania tych granic.
 10. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami w życiu.
 11. Praca nad uporządkowaniem swojego codziennego życia (równowaga).
 12. Praca nad poprawą komunikacji z innymi ludźmi.

 

O NASZYM TERAPEUCIE

Grupę prowadzi terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji w STUiW w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi grupy wsparcia dla osób z problemami DDA, DDD czy osób współuzależnionych. Wywodzi się z nurtu tych terapeutów, którzy najpierw musieli uporać się z własnym uzależnieniem i przejść cały proces od strony pacjenta ucząc się pomagania sobie, aby móc pomagać innym.

Absolwent Terapii Uzależnień w Ośrodku Radzimowice w Szklarskiej Porębie. Pogłębiona terapia schematów na oddziale dziennym w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Doświadczenie z pacjentami zdobywa w prywatnych ośrodkach specjalistycznych zajmujących się leczeniem alkoholizmu, seksoholizmu i innych zaburzeń behawioralnych.

Promotor zajęć warsztatowych, ustawień systemowych i pracy grupowej. Prywatnie w szczęśliwym związku małżeńskim i w bliskich relacjach ze zdrowiejącymi wychodzącymi z uzależnienia. Przy okazji żeglarz, podróżnik i pieśniarz.

W pracy terapeutycznej zajmuje się uzależnieniami od: 
alkoholu (Alkoholizm), 
nikotyny (Nikotynizm),
narkotyków (Narkomania),
leków OTC (Lekomania),
seksu (Seksoholizm),
pracy (Pracoholizm),
Internetu i komputera (gry, social media), telefonu, smartphone (Fonoholizm),  
jedzenia (Anoreksja, Bulimia),
sportu (Fitness Holizm) i wielu innych.

Warunki uczestnictwa w programie

 1. Chęci do pracy, systematyczność, uczęszczanie na spotkania
 2. Przebywanie w pieczy zastępczej lub programie wsparcia rodziny teraz lub w przeszłości.
 3. Pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych/ placówki.
 4. Brak przeciwwskazań medycznych.
 5. Podpisanie kontraktu terapeutycznego / umowy o współpracy z fundacją, w której określone są zasady funkcjonowania grupy.

* Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany w przypadku zdarzeń losowych

 

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW : 

 

 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram