Wspomóż Fundację One Day
20 zł 10000 zł
OneDay!

#ONEDAY

Ogólnopolski dzień dla dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w trudnej sytuacji materialnej. Pracujemy z 21 placówkami z całej Polski!

Zobacz kto aktualnie potrzebuje wsparcia lub kursu zawodowego 725 oraz zobacz już zrealizowane marzenia.

Wspieram dziecko ! Kliknij i wybierz Dziecko które możesz wesprzec.

#OneDay

One Day to Ogólnopolska inicjatywa na rzecz dzieci z domów dziecka


One Day to ogólnopolska inicjatywa wspierająca dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów dziecka na terenie całej Polski.

Swój finał mazawsze w grudniu tuż przed Bożym Narodzeniem w Dużej Aulii Politechniki Warszawskiej, która jest głównympartnerem wydarzenia.

Celem akcji jest spełnianie marzeń podopiecznych Fundacji i przywracanie im wiary we własne siły, integracja ponad 800 dzieciaków ipokazanie że jest nas więcej!  

Inicjatywa uświadamia każdego z nas jak dużo zmienić może jeden dzień poświęcony dla kogoś.

Każdy z nas miał w życiu wymarzony prezent, przeanalizowany pod każdy szczegółem i obejrzany ze wszystkich stron.

To właśnie fenomen wymarzonego prezentu był impulsem do stworzenia Tabelki Marzeń. Dzieci opisują w niej marzenia, a zadaniem dobroczyńcy, biorącego udział w akcji, jest odnalezienie i kupienie, wyczekanego podarunku. Spełnianie konkretnych pragnień  dzieci sprawia, że są one zawsze o krok bliżej swoich zainteresowań.

A ten krok może być drogą do samorealizacji i szczęścia.

- Każda edycja ma swój cud. Jeden z chłopców marzył o specjalistycznej ramie do roweru. Wpisałam prośbę do tabelki marzeń, ale bałam się, że ten prezent zostanie na samym końcu. Ale po dwóch dniach zadzwonił pan, który twierdził, że ma taką ramę, a w zasadzie cały rower, który chce podarować

Niedługo później chłopiec pracował już u darczyńcy. Jeździli razem na zawody, uczyli innych.

 Dzieci z domów dziecka boją się marzyć. Jeśli pomożemy im spełnić nawet najmniejsze pragnienie dotyczące gwiazdkowego prezentu, to sprawiamy, że nabierają wiary, że wszystko jest prawdopodobne. Zaczynają marzyć, snuć plany na przyszłość i wierzyć, że mogą zmienić swoje życie.

Bo piękno marzeń polega na ich różnorodności. - Dla jednego może to być wymarzony pluszak, a dla drugiego możliwość poszerzania wiedzy. Dlatego też prezentem z tabelki marzeń może być także kurs czy szkolenie. Nadal czekamy na kogoś, kto kupi kurs jednemu z naszych podopiecznych.

 

Czasem wiele lat nie zmienia nic, a jeden dzień może zmienić wszystko. Fundacja One Day chce być tym jednym dniem

 


Dzięki Jednemu Dniu ;) zbieramy równeiż  środki oraz kursy na projekt #usamodzielnieni 

 

 #Usamodzielnieni 

Dla młodzieży opuszczającej domy dziecka 


 

Projekt skierowany jest do młodzieży od lat 15 do 25 roku życia  wychodzącej z  Domów Dziecka i  placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraku.

Usamodzielnienie jest trudne, ponieważ wychowankowie nie posiadają takiego wsparcia i zaplecza, jak młodzi ludzie wychodzący z domów rodzinnych. Dodatkowo, młodzi ludzie opuszczający placówki wychowawcze napotykają na problemy wynikające ze skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów prawnych oraz procedur urzędowych.

 

Autorski cykl szkoleń "USAMODZIELNIENI " które przeprowadzmy w placówkach 

Podczas spotkań młodzież ma szanse spojrzeć z innej perspektywy na otaczającą go rzeczywistość, zobaczyc zalety w sobie i innych których wcześniej nie dostrzegał. Dostrzec swoje mocne strony oraz umiejętnie nauczyć się przekuwać je w możliwość pozyskania pracy.

Zajęcia dobywają się metodą warsztatową – oznacza to, że uczymy poprzez doświadczenie i praktykę.

 

-Rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków domów dziecka, stymulowanie ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz budowanie związanej z tym pewności siebie.

• Analiza predyspozycji zawodowych i zainteresowań wychowanka
− Testy predyspozycji zawodowych, zainteresowań, zdolności poznawczych, testy Gallupa 

− Rozmowa doradcza z wychowankiem
− Rozmowa z wychowawcą – koordynatorem lub opiekunem usamodzielnienia


• Analiza motywacji wychowanka do podjęcia szkolenia zawodowego lub dalszej edukacji
− Uzasadnienie swoich planów szkoleniowych
− Planowanie przyszłości – przydatność szkolenia w przyszłej pracy
− Dotychczasowa aktywność szkolna, zawodowa


• Finansowanie kursów 

- Znalezienie przez wychowanka odpowiedniego kursu
− Konsultacja z pracownikami poradni
− Pomoc opiekuna lub mentora w wyborze kursu


• Monitorowanie przebiegu kursów i szkoleń zawodowych

− Mentor opzyskanie osoby pomocnej 
− Prowadzenie rozmów doradczych z wychowankami

• Pomoc w poszukiwaniu pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia
− Umożliwienie wychowankom kontaktów z pracodawcami
− Sporządzenie bilansu kompetencji zawodowych
− Pomoc w pisaniu CV i listów motywacyjnych
− Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą