Wspomóż Fundację One Day
OneDay!

#ONEDAY

Ogólnopolski dzień dla dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w trudnej sytuacji materialnej. Pracujemy z 21 placówkami z całej Polski!

Zobacz kto aktualnie potrzebuje wsparcia lub kursu zawodowego 529 oraz zobacz już zrealizowane marzenia.

Wspieram dziecko ! Kliknij i wybierz Dziecko które możesz wesprzec.

#OneDay

One Day to Ogólnopolski dzień  na rzecz dzieci z domów dziecka


One Day to ogólnopolska inicjatywa wspierająca dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów dziecka na terenie całej Polski.

Swój finał ma zawsze w grudniu tuż przed Bożym Narodzeniem w Dużej Aulii Politechniki Warszawskiej, która jest głównym partnerem wydarzenia.

Celem akcji jest spełnianie marzeń podopiecznych Fundacji i przywracanie im wiary we własne siły, integracja ponad 600 dzieciaków i pokazanie że jest nas więcej !  

Dzieci podczas 2 dni spędzonych w Warszawie otrzymają wymarzone, wcześniej wybrane, prezenty. Przez cały dzień będzie czekać na nie mnóstwo atrakcji oraz występów znanych artystów,gry, zabawy oraz specjalne strefy tematyczne związane z zawodami m.in fryzjera,fotografa.  

Dla kogo jest ONE DAY ? Kto przebywa w domu dziecka ? 

około 20 tys dzieci ! Dzieci odebrane rodzicom podczas interwencji, Dzieci niepełnosprawne, dzieci obciążone wyjątkowo trudną historią rodziców biologicznych, dzieci z nierozwiązaną sytuację prawną- bez pozbawionych praw rodzicielskich  

Jak spełniamy marzenia ?  

Tabelka marzeń to magiczny link w którym logują się darczyńcy by spełnić marzenia gwiazdkowe oraz zawodowe 
https://www.oneday.com.pl/tabelka-marzen

Finał akcji 2018  :  https://www.youtube.com/watch?v=zXOmbS7dv34


W 2018 w akcji wzięło udział : 45 placówek / ponad 700 obdarowanych dzieci z całej Polski  / w sumie  ponad 17 tys zebranych i przekazanych darów. 

Gwarantujemy nocleg, transport, atrakcje podczas gwiazdki itd. 

W 2019 roku finał akcji - 15 grudnia również w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. 

Udział w akcji dla placówek / domów dziecka jest całkowicie bezpłatny. 

 

- Każda edycja ma swój cud. Jeden z chłopców marzył o specjalistycznej ramie do roweru. Wpisałam prośbę do tabelki marzeń, ale bałam się, że ten prezent zostanie na samym końcu. Ale po dwóch dniach zadzwonił pan, który twierdził, że ma taką ramę, a w zasadzie cały rower, który chce podarować

Niedługo później chłopiec pracował już u darczyńcy. Jeździli razem na zawody, uczyli innych.

 Dzieci z domów dziecka boją się marzyć. Jeśli pomożemy im spełnić nawet najmniejsze pragnienie dotyczące gwiazdkowego prezentu, to sprawiamy, że nabierają wiary, że wszystko jest prawdopodobne. Zaczynają marzyć, snuć plany na przyszłość i wierzyć, że mogą zmienić swoje życie.

 

Naszą misją jest aby młodzież wierzyła że każdy dzień jest w stanie zmienić wszystko! I aby nie bała się tych zmian wprowadzać w życie. Wiemy jak istotna jest pamięć w święta - choćby poprzez mały prezent - dokładnie taki o jakim się zamarzyło. I tu nie chodzi o nowe buty ... nie o nowe dresy- tu walka toczy się głębiej! Tu mówimy o budowaniu poczucia własnej wartości - o tym że nie jestem gorszy a moja odmienna sytuacja morze  stać się moją inspiracją - a w przyszłości budować takie poczucie u innych. 

 


Dzięki Jednemu Dniu ;) zbieramy równeiż  środki oraz kursy na projekt #usamodzielnieni 

 

 #Usamodzielnieni 

Dla młodzieży opuszczającej domy dziecka 


 

Projekt skierowany jest do młodzieży od lat 15 do 25 roku życia  wychodzącej z  Domów Dziecka i  placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraku.

Usamodzielnienie jest trudne, ponieważ wychowankowie nie posiadają takiego wsparcia i zaplecza, jak młodzi ludzie wychodzący z domów rodzinnych. Dodatkowo, młodzi ludzie opuszczający placówki wychowawcze napotykają na problemy wynikające ze skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów prawnych oraz procedur urzędowych.

 

Autorski cykl szkoleń "USAMODZIELNIENI " które przeprowadzmy w placówkach 

Podczas warsztatów  młodzież ma szanse spojrzeć z innej perspektywy na otaczającą go rzeczywistość, zobaczyc zalety w sobie i innych których wcześniej nie dostrzegał. Dostrzec swoje mocne strony oraz umiejętnie nauczyć się przekuwać je w możliwość pozyskania pracy.

uczymy poprzez doświadczenie i praktykę.

 

-Rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków domów dziecka, stymulowanie ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz budowanie związanej z tym pewności siebie.

• Analiza predyspozycji zawodowych i zainteresowań wychowanka
− Testy predyspozycji zawodowych, zainteresowań, zdolności poznawczych, testy Gallupa 

− Rozmowa doradcza z wychowankiem
− Rozmowa z wychowawcą – koordynatorem lub opiekunem usamodzielnienia


• Analiza motywacji wychowanka do podjęcia szkolenia zawodowego lub dalszej edukacji
− Uzasadnienie swoich planów szkoleniowych
− Planowanie przyszłości – przydatność szkolenia w przyszłej pracy
− Dotychczasowa aktywność szkolna, zawodowa


• Finansowanie kursów 

- Znalezienie przez wychowanka odpowiedniego kursu
− Konsultacja z pracownikami poradni
− Pomoc opiekuna lub mentora w wyborze kursu


• Monitorowanie przebiegu kursów i szkoleń zawodowych

− Mentor opzyskanie osoby pomocnej 
− Prowadzenie rozmów doradczych z wychowankami

• Pomoc w poszukiwaniu pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia
− Umożliwienie wychowankom kontaktów z pracodawcami
− Sporządzenie bilansu kompetencji zawodowych
− Pomoc w pisaniu CV i listów motywacyjnych
− Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą