20 zł 10000 zł

Polityka prywatności i mediów społecznościowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych osobowych. Polityka ta ma na celu przestawienie w szczególności, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej, jakie dane przetwarzamy, skąd je posiadamy oraz jak możesz skorzystać z przysługujących uprawnień prawnych w związku z tym przetwarzaniem. Informujemy, że względem danych osobowych, które przetwarzamy spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja One Day z siedzibą w Warszawie (02- 778), ul. Filipiny Płaskowickiej 46/79, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000530905,  posiadająca numer NIP: 9512385835, posiadająca status organizacji pożytku publicznego (dalej "Fundacja").
  Fundacja jest administratorem dwóch stron internetowych: www.oneday.com.pl oraz www.usamodzielnieni.pl (platforma).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Nad prawidłowością przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację czuwa Inspektor Ochrony Danych, Szymon Krzyżanowski, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: szymon@oneday.com.pl

 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W zależności od celu, Fundacja przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektrycznej (adres e-mail), dane te przekazane są głównie w ramach formularza kontaktowego albo poprzez bezpośredni kontakt. Fundacja przetwarza również wizerunek, o ile zostanie udzielona zgoda, jak również dane dotyczące przynależności do określonej placówki opiekuńczo-wychowawczej.  
  Dane osobowe mogłeś nam przekazać w różny sposób: za pośrednictwem formularzy kontaktowych na jednej ze stron internetowych wskazanych powyżej, telefonicznie, bezpośrednio, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjną drogą pocztową, podczas rejestracji konta na platformie.
  Przetwarzamy dane osobowe dorosłych oraz dzieci do lat 16, jednak za każdym razem robimy to legalnie, po uzyskaniu stosownych zgód lub/i pozwoleń i potwierdzeń.

  1. Przekazanie darowizn
   Jeżeli wpłacasz darowiznę na konto Fundacji, zostawiasz swoje dane osobowe podczas procesu dokonywania płatności, zwłaszcza, gdy płatności są dokonywane regularnie w ramach Klubu Przyjaciół One Day (tzw. stała płatność). W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby rozliczenia dokonanej wpłaty, a więc ze względów podatkowo-księgowych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Dane Twoje gromadzone w ten sposób usuwamy po okresie co najmniej 5 lat kalendarzowych, obliczanych zgodnie z prawem podatkowym.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  2. Projekt One Day Gwiazdka - „Wybieram dziecko”
   Jeżeli bierzesz udział w procesie spełniania marzeń dzieci z domów dziecka i placówek wychowawczo-opiekuńczych w ramach projektu „One Day Gwiazdka” zostawiasz nam swoje dane osobowe. Wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji tego projektu, w szczególności ustalenia wszystkich kwestii związanych z wyborem marzenia dziecka i jego obsługi.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
   Dodatkowo jednak możesz nam udostępnić swoje dane w celu otrzymywania od nas newslettera oraz informowania Cię o innych akcjach charytatywnych prowadzonych w ramach Fundacji. W tym celu potrzebujemy Twojej dobrowolnej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów.

  3. Dołączenie do Klubu Przyjaciół One Day
   Jeśli chcesz stale wspierać Fundację One Day, możesz ustanowić płatność cykliczną na rzecz Fundacji, a w tym celu wypełniasz formularz podając swoje dane osobowe oraz dane karty płatniczej. Po pomyślnym utworzeniu zlecenia zapłaty, konto Fundacji One Day co miesiąc będzie zasilane wybraną przez Ciebie kwotą. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby rozliczenia dokonanej wpłaty, a więc ze względów podatkowo-księgowych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Dane Twoje gromadzone w ten sposób usuwamy po okresie co najmniej 5 lat kalendarzowych, obliczanych zgodnie z prawem podatkowym.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
   Dodatkowo jednak możesz nam udostępnić swoje dane w celu otrzymywania od nas newslettera oraz informowania Cię o innych akcjach charytatywnych prowadzonych w ramach Fundacji. W tym celu potrzebujemy Twojej dobrowolnej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów.

  4. Formularz kontaktowy
   Jeśli chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek formie poprzez stronę internetową jest taka możliwość z użyciem formularza kontaktowego. Podajesz nam wówczas swoje dane osobowe dobrowolnie, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą. Przetwarzamy wówczas twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, ewentualnie prowadzenia dalszej wymiany korespondencji. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.  
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
   Treść wymiany korespondencji oraz dane osobowe przekazane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego usuwamy sukcesywnie i bez zwłoki, chyba że istnieje konieczność zabezpieczenia naszych interesów w związku z tą korespondencją. W takim przypadku archiwizujemy korespondencję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  5. Założenie i prowadzenie konta na Platformie www.usamodzielnieni.pl
   Abyś mógł/mogła korzystać z naszych usług z użyciem platformy usamodzielnieni.pl, musisz uzupełnić formularz rejestracyjny i założyć konto („rejestracja”). Podczas rejestracji następujące dane osobowe:

   • W przypadku konta zakładanego przez użytkownika będącego podopiecznym Fundacji: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika, hasło oraz dane placówki opiekuńczo-wychowawczej

   • W przypadku konta zakładanego przez użytkownika będącego pracodawcą:
    Imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy, numer NIP, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.

    Powyższe dane są niezbędne do założenia Twojego konta, brak ich podania spowoduje, że nie będziesz mógł/a ukończyć rejestracji na naszej Platformie i korzystać z naszych usług. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Jeśli okaże się, że nie ukończyłeś 16 lat, wówczas zgodę na założenie konta udziela Twój opiekun z placówki wychowawczo-opiekuńczej.  Po ukończeniu przez Ciebie 16 lat, otrzymasz od nas e-maila z prośbą o ponowienie zgody osobiście przez Ciebie.
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – niezbędność  do  podjęcia  działań  na  Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy.

  6. Korzystanie z usługi Kreatora CV
   Abyś mógł skorzystać z usługi Kreatora CV powinieneś/powinnaś podać nam dane, które chcesz zamieścić w swoim CV. W tym celu możesz nam przekazać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, a także dane dotyczące edukacji, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych oraz posiadanych umiejętności.
   Podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  pkt  b)  RODO  –  niezbędność  do  podjęcia  działań  na  Twoje
   żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy.


   Ty decydujesz o zakresie podanych nam danych. Jeżeli nie podasz nam żadnych danych, nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz Usługi Kreatora CV. Do stworzenia CV niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, przynajmniej jednej informacji dotyczącej zdobytej edukacji (określającej okres i miejsce jej zdobywania), jak również przynajmniej jednej informacji dotyczącej znajomości języka obcego (określającej jaki to język i poziom jego znajomości).

  7. Informowanie o wydarzeniach
   Abyś mógł uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez naszych partnerów, możemy zbierać i udostępniać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu na potrzeby rejestracji udziału w tych wydarzeniach.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu Cię o dodatkowych wydarzeniach związanych z procesem aktywizacji zawodowej.

  8. Zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług i prowadzenie statystyk wykorzystania naszych usług
   Zbieramy również pewne informacje automatycznie i przechowujemy je w tzw. log files. Informacje te mogą obejmować adres (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, informację o stronach odsyłających/wyjściowych, systemie operacyjnym, znaczniku daty lub godziny jak i danych dotyczących kliknięć.
   Przetwarzamy dane dotyczące m.in. adresu IP Twojego komputera lub urządzenia, z którego się logujesz, wyłącznie w celu analizy trendów i śledzenia ruchów użytkowników na naszej stronie internetowej oraz w celu gromadzenia informacji o bazie użytkowników.
   W celu oceny naszej działalności możemy korzystać także z dodatkowych zanonimizowanych statystyk prowadzonych przez zewnętrznego usługodawcę tego typu usług. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Więcej   informacji   znajdziesz   w   punkcie zatytułowanym „Pliki Cookies”.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na poprawie funkcjonalności naszych usług, zapewnieniu bezpieczeństwa z ich korzystania oraz jej administrowaniu.

 4. Roszczenia – ustalenie, dochodzenie, obrona
  W przypadku konieczności weryfikacji okoliczności faktycznych lub innych związanych ze świadczeniem naszych usług na potrzeby prowadzenia ewentualnych postępowań, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu ewentualnych postępowań i ochrony lub ustalenia związanych z nimi roszczeń.

 5. Prawnie uzasadnione interesy administratora
  Przetwarzanie niektórych wyżej wymienionych rodzajów danych osobowych zostało oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W naszej opinii przetwarzanie danych w celach dbania o bezpieczeństwo i funkcjonalność naszych produktów i usług, komunikacji z Tobą, ochrony ewentualnych roszczeń, przeprowadzania statystyk nie narusza Twojej prywatności, a jednocześnie jest istotne i proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

 6. Profilowanie
  W celu zapewnienia jak najlepszej efektywności Platformy www.usamodzielnieni.pl możemy dokonywać profilowania, wykorzystując w tym celu Twoje dane osobowe i analizując wykonane przez Ciebie działania na Platformie. Profilowanie polega na przedstawianiu ofert dopasowanych do Twojego profilu na podstawie automatycznej oceny Twoich preferencji.
  Nie podejmujemy jednak żadnych decyzji dotyczących Ciebie pośrednio lub bezpośrednio, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób wpływających na Ciebie.

 7. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Aby świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie korzystamy z dostawców różnych usług. W każdym przypadku dbamy, aby nasi partnerzy i współpracownicy byli podmiotami profesjonalnymi, dysponującymi odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi ochrony Twoich danych osobowych.
  Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Możemy jednak przechowywać lub przesyłać je do innych miejsc, w których znajdują się nasze zapasy lub w których działają nasi usługodawcy. Niektóre lokalizacje nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak EOG. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przesyłane do takich miejsc, upewnimy się, że spełnione zostaną wszystkie wymagania dotyczące takiego przesyłania określone w RODO. Z podmiotami, do których przesyłamy dane, podpiszemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję (dostępne w tym miejscu) lub będziemy przesyłać dane osobowe podmiotom certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności.
  W czasie świadczenia usług na Twoją rzecz, możemy udostępniać Twoje dane następującym kategoriom podmiotów:

  • Podmioty, które świadczą dla nas usługi elektroniczne, takie jak hosting stron internetowych i platform, bezpieczeństwo stron internetowych, dostawcy systemów IT i aplikacji;

  • Profesjonalni dostawcy usług, np. partnerzy reklamowi, usług wsparcia IT, dostawcy narzędzi i usług marketingowych, biura rachunkowe, kancelarie   prawne, audytorzy i doradcy;

  • Pracodawcy współpracujący z Fundacją, placówki opiekuńcze współpracujące z Fundacją, podmioty oferujące staże, kursy, szkolenia;

  • Instytucje państwowe/Sądy – w przypadku otrzymania prośby/żądania uzasadnionych przepisami prawa od instytucji państwowej, urzędu, sądu lub innej uprawnionej organizacji, przekażemy Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim będziemy do tego zobowiązani.

 8. Czas przechowywania Twoich danych osobowych
  Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć usługi na Twoją rzecz i realizować postanowienia zawartej między nami umowy. Możesz zamknąć konto w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób określony w regulaminie świadczenia usług Fundacji dostępnym tutaj. Usuniemy wszystkie dane, jakie przechowujemy na Twój temat. Możemy przechowywać część Twoich danych osobowych nawet po zamknięciu konta, jeżeli mamy ku temu prawnie uzasadnioną potrzebę biznesową (np. w celu wykonywania lub obrony roszczeń prawnych) lub jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani tak długo, jak zezwala na  to prawo. W takich przypadkach dalsze przetwarzanie odpowiednich danych zostanie zablokowane. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z komunikacją z Tobą, rozpatrywaniem reklamacji jak i ochroną i prowadzeniem ewentualnych postępowań możemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi/ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od ich otrzymania/rozpoczęcia danego postępowania. Jeżeli dana informacja jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonego postępowania, możemy ją przetwarzać do jego prawomocnego zakończenia.
  Twoje dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies są przetwarzane przez okres odpowiadający cyklowi życia cookies zapisanych na urządzeniach.

 9. Pliki cookies
  Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookies. Plik cookies to małe pliki tekstowe przechowywane przez stronę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym odwiedzającego. Są one powszechnie wykorzystywane do zapamiętywania Ciebie i Twoich preferencji, zarówno w przypadku jednorazowej wizyty (za pomocą „sesyjnych plików cookie”), jak i wielokrotnych wizyt (za pomocą „trwałego pliku cookie”). Po odwiedzeniu naszej strony internetowej i zaakceptowaniu zgody, instalujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i odczytujemy informacje zawarte w już zainstalowanych plikach cookies tylko za Twoją zgodą. Nie dotyczy to jednak plików cookies, które są absolutnie niezbędne do działania Platformy. Możemy również korzystać z innych technologii, takich jak piksele, tagi, web beacons, które są zasadniczo podobne do plików cookies. Technologie te w dalszej części niniejszego dokumentu również określamy mianem „plików cookies”. Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W ten sposób możesz cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
  W ramach funkcjonowania Platformy www.usamodzielnieni.pl utrzymujemy następujące typy plików cookies:

  1. Ściśle niezbędne pliki cookies - te pliki cookies są niezbędne, ponieważ pozwalają nam zapewnić Ci płynną nawigację i dostęp do Platformy oraz korzystanie z jej funkcji;

  2. Analityczne pliki cookies – te pliki cookies mogą być wykorzystywane do monitorowania aktywności, sposobów i częstotliwość korzystania z Platformy. Ponadto, wykorzystywane przez nas pliki cookies można podzielić na tymczasowe (kasowane po zamknięciu okna Platformy) oraz stałe (aktywne do czasu ich ręcznego usunięcia/upływu cyklu ich aktywności).

 10. Twoje prawa
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie – po wycofaniu przez Ciebie zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez nas przed wycofaniem zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw co do takiego przetwarzania. W takiej sytuacji, będziemy zobowiązani podać ważny powód, dla którego nasze przetwarzanie powinno być kontynuowane, który jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego.
  Masz również prawo:

  1. uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i otrzymać informacje na ich temat, takie jak cel, w jakim są przetwarzane, osoby, którym je ujawniono oraz okres, na jaki będą przechowywane;

  2. wymagać od nas poprawienia wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki;

  3. wymagać od nas usunięcia danych osobowych;

  4. wymagać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. zażądać, abyśmy dostarczyli Ci kopię wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś(łaś), w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie zgody użytkownika lub gdy jest to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy a przetwarzanie jest zautomatyzowane. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, wyślij do nas wiadomość na adres: kontakt@usamodzielnieni.pl.
   Możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, dane do kontaktu są dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/.

 11. Zmiany niniejszej Polityki
  W związku z nieustannym rozwojem naszych usług, nie można wykluczyć, że niniejsza polityka będzie zmieniana i uaktualniana. W takim przypadku o dokonanej zmianie poinformujemy Cię mailowo.

 

 

Polityka mediów społecznościowych

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzisz z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji fanpage, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jakie dostarczasz na swój temat, mogą stanowić dane osobowe. Niniejsza Polityka mediów społecznościowych opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej jako „Portale społecznościowe”):

 •  FACEBOOK: https://www.facebook.com/fundacjaoneday/?locale=pl_PL

 •  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fundacjaoneday/

 •  TIKTOK: https://www.tiktok.com/@fundacjaoneday?_t=8josxs8Mm2L&_r=1&fbclid=IwAR2fulWrvEo- 19989uvac5AnKJ20HbsOsY6ILAaX5DewinViwUpg_gtZM3Q

 •  YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCvWPmhiC5Q3gYVR3MPilHbQ

  Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja One Day z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filipiny Płaskowickiej 46/79 02-778 Warszawa (dalej Administrator). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail szymon@oneday.com.pl.

II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

FACEBOOK

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek

  z postów zamieszczonych w koncie. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),

 • zdjęcie profilowe,

 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),

 • treść Twoich komentarzy,

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights", gromadzone dzięki plikom cookies.

  INSTAGRAM

  Przetwarzamy dane osób, które:

- dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,

Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Spółka komandytowa

ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, www.kancelaria-topyla.pl, tel.: 22 364 53 30, e-mail: kancelaria@kancelaria-topyla.pl. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726219, NIP 9512459137, REGON 369889594

- publikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),

 • zdjęcie profilowe,

 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),

 • treść Twoich komentarzy,

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

  TIKTOK

  Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,

 • odwiedziły stronę Administratora,

 • weszły w interakcję z Administratorem.

  Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),

 • zdjęcie profilowe,

 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),

 • treść Twoich komentarzy,

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

  YOUTUBE

  Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”,

 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych w koncie lub

  zareagowały na opublikowane filmy. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),

 • zdjęcie profilowe,

 • treść Twoich komentarzy,

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. a)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie

  danych) polegającego na:

  1. 1)  prowadzeniukontanaPortaluspołecznościowym,nawarunkachoraznazasadachokreślonychprzez

   operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),

  2. 2)  prowadzeniustatystyk(poprzezanalizędanychnatemataktywnościużytkownikównaszegokonta),

  3. 3)  ewentualnymustalaniu,dochodzeniulubobronieprzedroszczeniami.

 2. b)  na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej

  wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

  Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Spółka komandytowa

  ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, www.kancelaria-topyla.pl, tel.: 22 364 53 30, e-mail: kancelaria@kancelaria-topyla.pl. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726219, NIP 9512459137, REGON 369889594

c) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

IV. Współadministrowanie danymi osobowymi

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisanego wyżej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk znajdziesz pod linkiem:

V.

 W przypadku Portali społecznościowych Facebook i Instagram współadministratorem pozostaje Meta Platforms Ireland Limited.: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data,

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie mieć:

 • nasz upoważniony personel oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (m.in. usługi marketingowe,

  usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje

  obowiązki,

 • inni użytkownicy Portalu społecznościowego (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących

  konto, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez

  użytkowników są jawne),

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie

  organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie

  obowiązującego prawa,

 • administrator Portalu społecznościowego na zasadach opisanych w udostępnionych politykach

  prywatności.

  Pamiętaj, że operatorzy Portali społecznościowych są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z Portali społecznościowych, w tym danych dotyczących Ciebie. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe we własnych celach oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne. W szczególności mogą one w oparciu o własny regulamin funkcjonowania Portalu społecznościowego gromadzić iprzetwarzać informacje zawarte wplikach cookies osób odwiedzających nasze konto. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów Portali społecznościowych. Z tego względu prosimy Cię o zapoznanie się z regulaminami ich funkcjonowania i udostępnionymi w nich politykami prywatności, które znajdziesz tutaj:

 • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy,

 • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875,

 • TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

 • Youtube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Spółka komandytowa

ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, www.kancelaria-topyla.pl, tel.: 22 364 53 30, e-mail: kancelaria@kancelaria-topyla.pl. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726219, NIP 9512459137, REGON 369889594

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym

  przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane

  do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tj.: o standardowo przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia prowadzenia przez nas konta w

Portalu społecznościowym,
o dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas

obsługi przesłanej do nas wiadomości,
o dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

VIII. Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Twoją szczególną sytuacją,

 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

  podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe.

  Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje

 • Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie poprzez Twoją interakcję z naszym kontem w Portalu społecznościowym oraz z Twojego publicznego profilu.

 • Podanie danych jest dobrowolne.

 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

X. Zmiany Polityki mediów społecznościowych

Polityka mediów społecznościowych może ulec zmianie, o czym poinformujemy z wyprzedzeniem 7 dni. Pytania związane z Polityką mediów społecznościowych prosimy kierować na adres: szymon@oneday.com.pl Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2023 r.

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram