20 zł 10000 zł

O Fundacji

Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie:


Cele i zasady działania Fundacji

( cały statut do pobrania na dole tekstu - niebieksi plik ) 

§ 8

Celem Fundacji jest działalność społeczna w zakresie:

 1. Pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych,
 2. Pomocy doraźnej w zaspokajaniu codziennych potrzeb dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci w innych placówkach opiekuńczych,
 3. Pomocy w edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci w innych placówkach opiekuńczych,
 4. Ochrony i promocji zdrowia dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci w innych placówkach opiekuńczych,
 5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu u dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej  oraz dzieci w innych placówkach opiekuńczych,
 6. Edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci w innych placówkach opiekuńczych w zakresie ochrony zwierząt i pomocy zwierzętom,
 7. Wsparcie organizacji i osób zajmujących się pomocą zwierzętom.

 

§ 9

Cele fundacja realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 1. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 2. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 3. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 4. PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 5. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 6. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 7. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 8. PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 9. PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 10. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 11. PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
 12. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 13. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 14. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 15. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 16. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 17. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji.JAK DZIAŁAMY, BY CELE STATUTOWE
ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE PRZEZ CAŁY ROK ? 

 

 • ONE DAY GWIAZDKA 

Każdego roku dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów dziecka z całej Polski ( w zeszłym roku - 21 placówek,dla 743 dzieci ) przygotowujemy prezenty z "Tabeli Marzeń"-  umieszczonej na naszej stronie www: http://www.oneday.com.pl/wesprzyj-nas, którą wcześniej dzieci wypełniają samodzielnie wpisując swoje marzenia :) 
 
Dodatkowo organizujemy finałową imprezę gwiazdkową w Warszawie, pełną niespodzianek, koncertów, występów  i animacji połączoną z wręczaniem wyżej wspomnianych prezentów przez Mikołaja. Organizujemy dwudniowy pobyt finansując przejazd oraz nocleg dla wszystkich uczestników akcji.
 
Celem organizacji imprezy finałowej jest integracja dzieci z placówek z całej Polski, zebranie marzeń zawodowych, dotarcie do prawdziwych potrzeb dzieci, wręczenie nowych, nieużywanych przedmiotów, ubrań, zabawek. Dzieci na  naszą Wigilię czekają już od połowy roku, co stanowi ważny aspekt wychowawczy i wpływa na ich motywację do nauki.
 

 • USAMODZIELNIENI 

Pomagamy młodzieży z Pieczy zastepczej w usamodzielnianiu się  realizując projekt  USAMODZIELNIENI. Pomagamy podopiecznym rozpocząć praktyki, pracę, przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej, przekazujemy niezbędną wiedzę z zakresu kwestii prawnych, sposobów zatrudnienia, pisania CV itd. Finansowane kursy są często związane bezpośrednio z rozpoczęciem pracy, a zdobyte przez młodzież kwalifikacje umożliwiają im bezpieczny start w dorosłe życie.
 

 • SZKOLENIA 2-DNIOWE W PLACÓWKACH W CAŁEJ POLSCE
 • APLIKACJA www.usamodzielnieni.pl
 • WYJAZDY "SAMODZIELNI w Terenie " 
 • FINANSOWANIE KURSÓW ZAWODOWYCH dla podopiecznych 

Fundacja One Day

KRS: 0000530905   REGON: 360197989  NIP : 9512385835
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-one-day-krs-1497348.html

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram