Wspomóż Fundację One Day
20 zł 1000 zł

O Fundacji

Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie:

STATUT FUNDACJI : 

1. ​Pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.

2.Pomocy doraźnej w zaspakajaniu codziennych potrzeb dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

3.Pomocy w edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

4.Ochrony i promocji zdrowia dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

5.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu u dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

6.Edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych w zakresie ochrony zwierząt i pomocy zwierzętom.

 

JAK DZIAŁMY BY CELE STATUTOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE PRZEZ CAŁY ROK ? 

1. ONE DAY GWIAZDKA 

Każdego roku dla dzieci z Placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów dziecka z całej Polski ( w zeszłym roku - 21 placówek,dla 743 dzieci ) przygotowujemy prezenty z "tabeli marzeń"-  umieszczonej na naszej stronie www: http://www.oneday.com.pl/wesprzyj-nas, którą wcześniej dzieci wypełniają samodzielnie wpisując swoje marzenia :) 
 
Dodatkowo organizujemy finałową imprezę gwiazdkową w Warszawie, pełną niespodzianek, koncertów, występów  i animacji połączoną z wręczaniem w/w prezentów przez Mikołaja w ostatnią niedzielę przed świętami. Organizujemy dwudniowy pobyt finansując także przejazd oraz nocleg dla wszystkich uczestników akcji.
 
Celem organizacji imprezy finałowej jest integracja dzieci z placówek z całej Polski, zebranie marzeń zawodowych, dotarcie do prawdziwych potrzeb dzieci, wręczenie nowych nie używanych przedmiotów, ubrań, zabawek. Dzieci na wigilię czekają już od połowy roku co stanowi ważny aspekt wychowawczy i wpływa na ich motywację do nauki.
 
link do filmu z finału, gwiazdki oneday 2016 :  https://www.youtube.com/watch?v=4MeyC6b2pjI3.
 
2. WSPARCIE NA STARCIE 

Pomagamy młodzieży z w/w placówek w usamodzielnianiu się - "wsparcie przy starcie": 
 
Pomagamy podopiecznym rozpocząć praktyki, pracę, przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej, przekazujemy niezbędną wiedzę z zakresu kwestii prawnych, sposobów zatrudnienia, pisania CV itd. Finansowane kursy są także często związane bezpośrednio z rozpoczęciem pracy dzięki czemu start w dorosłe życie staje się bezpieczniejszy.
 
Dzięki "Jednemu Dniu" - gwiazdce Oneday ;) zbieramy środki na cały rok działalności Fundacji 
 
3. SZKOLENIA 3 DNIOWE W PLACÓWKACH W CAŁEJ POLSCE

1 dzień - część motywacyjna 
2 dzień - nauka pisania CV, sposobu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, formy zatrudnienia, sposób pozyskania pracy, praktyk itd.
3 dzień -zdrowe odżywianie  
 
4. POŚREDNIOCTWO W PRACY 

Fundacja One Day

KRS: 0000530905    

REGON: 360197989

NIP :9512385835

 

http://www.krs-online.com.pl/fundacja-one-day-krs-1497348.html