20 zł 10000 zł

FUNDACJA ONE DAY


Jesteśmy  pozarządową organizacją non-profit, ze statusem OPP, która wspiera młodzież i dzieci  z pieczy zastępczej. Nasz statut orginalny znajduje się na dole strony w formacie PDF 

(domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

 


JAK DZIAŁAMY, BY CELE STATUTOWE
ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE PRZEZ CAŁY ROK ? 

 

 

 

ONE DAY GWIAZDKA  

One Day to  akcja świąteczna dedykowana wszystkim dzieciom przebywającym w pieczy zastepczej, placówkach opiekuńczo - wychowawczych,domach dziecka.

W ramach akcji przekazujemy dzieciom dary rzeczowe czy  bony, oraz organizujemy imprezę świąteczną.

USAMODZIELNIENI 

Pomagamy młodzieży z Pieczy zastepczej w usamodzielnianiu się  realizując projekt  USAMODZIELNIENI. Pomagamy podopiecznym rozpocząć praktyki, pracę, przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej, przekazujemy niezbędną wiedzę z zakresu kwestii prawnych, sposobów zatrudnienia, pisania CV itd. Finansowane kursy są często związane bezpośrednio z rozpoczęciem pracy, a zdobyte przez młodzież kwalifikacje umożliwiają im bezpieczny start w dorosłe życie.
 

  • SZKOLENIA 2-DNIOWE W PLACÓWKACH W CAŁEJ POLSCE
  • APLIKACJA www.usamodzielnieni.pl
  • WYJAZDY "SAMODZIELNI w Terenie " 
  • FINANSOWANIE KURSÓW ZAWODOWYCH dla podopiecznych 
  • Uruchamiamy własną  grupę terapeutyczną  UWAŻNI 

 

 

STATUT orginalny po linkiem : 

 

 

 

Fundacja One Day

KRS: 0000530905   REGON: 360197989  NIP : 9512385835
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-one-day-krs-1497348.html

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram