20 zł 10000 zł

O Fundacji

Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie:STATUT FUNDACJI: 
 

1. ​Pomocyw usamodzielnianiu się dzieciom po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.

2. Pomocy doraźnej w zaspakajaniu codziennych potrzeb dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

3. Pomocy w edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

4. Ochrony i promocji zdrowia dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu u dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.

6. Edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych w zakresie ochrony zwierząt i pomocy zwierzętom.JAK DZIAŁAMY, BY CELE STATUTOWE
ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE PRZEZ CAŁY ROK ? 

 

  • ONE DAY GWIAZDKA 

Każdego roku dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów dziecka z całej Polski ( w zeszłym roku - 21 placówek,dla 743 dzieci ) przygotowujemy prezenty z "Tabeli Marzeń"-  umieszczonej na naszej stronie www: http://www.oneday.com.pl/wesprzyj-nas, którą wcześniej dzieci wypełniają samodzielnie wpisując swoje marzenia :) 
 
Dodatkowo organizujemy finałową imprezę gwiazdkową w Warszawie, pełną niespodzianek, koncertów, występów  i animacji połączoną z wręczaniem wyżej wspomnianych prezentów przez Mikołaja. Organizujemy dwudniowy pobyt finansując przejazd oraz nocleg dla wszystkich uczestników akcji.
 
Celem organizacji imprezy finałowej jest integracja dzieci z placówek z całej Polski, zebranie marzeń zawodowych, dotarcie do prawdziwych potrzeb dzieci, wręczenie nowych, nieużywanych przedmiotów, ubrań, zabawek. Dzieci na  naszą Wigilię czekają już od połowy roku, co stanowi ważny aspekt wychowawczy i wpływa na ich motywację do nauki.
 
link do filmu z finału, gwiazdki oneday 2016:  https://www.youtube.com/watch?v=4MeyC6b2pjI3.
 

  • USAMODZIELNIENI 

Pomagamy młodzieży z placówek w usamodzielnianiu się  realizując projekt  USAMODZIELNIENI. Pomagamy podopiecznym rozpocząć praktyki, pracę, przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej, przekazujemy niezbędną wiedzę z zakresu kwestii prawnych, sposobów zatrudnienia, pisania CV itd. Finansowane kursy są często związane bezpośrednio z rozpoczęciem pracy, a zdobyte przez młodzież kwalifikacje umożliwiają im bezpieczny start w dorosłe życie.
 
Dzięki "Jednemu Dniu" - gwiazdce OneDay zbieramy środki na cały rok działalności Fundacji.
 

  • SZKOLENIA 2-DNIOWE W PLACÓWKACH W CAŁEJ POLSCE

1 dzień - część motywacyjna 
2 dzień - nauka pisania CV, sposobu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, formy zatrudnienia, sposobów pozyskania pracy, praktyk itd.
 

Fundacja One Day

KRS: 0000530905   REGON: 360197989  NIP : 9512385835
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-one-day-krs-1497348.html

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram