20 zł 10000 zł

ZROBILIŚMY TO ! OTO NASZ NOWY PROJEKT "GRAM O SIEBIE "

Środa, 03 kwiecień 2024

Opis projektu : 

Warsztaty to cykl autorskich zajęć, powstałych na bazie wieloletnich doświadczeń kilku ekspertów 

PROJEKT "GRAM O SIEBIE"  – to  jednodniowe warsztaty wyjazdowe dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku: +16. Czas trwania: 8 godzin.

Projekt Gram o siebie to inicjatywa stworzona z myślą o młodzieży z pieczy zastępczej, której celem jest dostarczenie im możliwości lepszego poznania siebie oraz rozwijanie kluczowych umiejętności poprzez udział w grze RPG (Role-Playing Game). Pomysł projektu, dotyczącego wsparcia psychologiczno-emocjonalnego został zainicjowany przez Monikę Krzyżanowską i Magdalenę Mielcarz. Ostateczny kształt akcji, w postaci gry RPG, został stworzony przy wsparciu eksperta RPG Adama Banucha oraz terapeutki i psychologa Moniki Lubachy. Projekt był przygotowywany wspólnymi siłami przez osiem miesięcy, spędziliśmy ponad 200h na tworzeniu scenariusza gry i przeszliśmy dwie sesje testowe.

 

Gra RPG jest oparta na psychologicznych badaniach, dotyczących procesu podejmowania decyzji przez ludzi i zachęca uczestników do współpracy w grupie oraz nauki komunikacji. Symulowanie różnych sytuacji życiowych, w grze, stwarza okazję do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji oraz przygotowuje uczestników do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłego życia.

Główne cele projektu obejmują:

            •          Poznanie siebie i rozwój osobisty (odkrycie pasji).

            •          Rozwój umiejętności interpersonalnych - gra RPG zachęca do współpracy w grupie i komunikacji, co pomaga uczestnikom w rozwijaniu umiejętności społecznych i radzeniu sobie w różnych sytuacjach.

            •          Nauka podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji.

            •          Podejmowanie ryzyka i odpowiedzialność 

            •          Możliwość poznania podopiecznych i zapraszania do projektów Fundacji

 

Sponsorem projektu od roku 2022  Sebastian Kulczyk

Miejsca które odwiedzimy w 2024 roku : 

 

 

 

 

Korzyści dla uczestników:

1. Samorealizacja - poprzez udział w grze RPG, uczestnicy mogą wyrazić siebie, rozwijać swoją kreatywność i odkrywać nowe możliwości, co przyczynia się do ich osobistego rozwoju.

2. Lepsze zrozumienie siebie - uczestnicy mogą odkryć swoje mocne strony oraz zainteresowania poprzez wcielanie się w postacie w grze.

3. Poprzez interaktywną grę RPG, młodzież może eksperymentować z podejmowaniem ryzyka i uczyć się odpowiedzialności za swoje decyzje, co pozwala im rozwijać pewność siebie i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

4. Możliwość twórczego rozwoju – podczas gry uczestnicy mają możliwość na odkrycie swoich pasji i sprawdzenie się w nowej roli.

5. Nauka efektywnej komunikacji – gra stwarza przestrzeń na dyskusję w grupach.

6. Świetna zabawa.

 

W tym roku planujemy odwiedzić 8 miejscowości. 

 

Zaangażowane osoby:

- MONIKA KRZYŻANOWSKA - założycielka i pomysłodawczyni fundacji One Day. Od 2008 roku aktywnie zaangażowana w działania pomocowe na rzecz pieczy zastępczej w Polsce. Prowadzi liczne szkolenia oraz kursy dla dzieci i młodzieży.

- Magdalena MIELCARZ/ LVMA BLACK - artystka, producentka muzyczna, prezenterka telewizyjna. Założycielka inicjatywy The Orchid Island- która promuje i wspiera akcje dotyczące pomocy psychologicznej.

- MONIKA LUBACHA - psycholog, terapeuta. Prowadzi terapie indywidualne. Współpracuje z przedsiębiorcami na etapie tworzenia wizji, strategii lub realizacji wypracowanych założeń i celów firmy.

- ADAM BANUCH - Prowadzący/Mistrz Gry - ekspert w dziedzinie gier RPG z wieloletnim doświadczeniem, tworzy indywidualne scenariusze i światy, w które uczestnicy mogą się przenieść. Ma na swoim koncie setki rozegranych gier oraz fanów, którzy regularnie biorą udział w rozgrywkach RPG.

- AGNIESZKA STOPYRA - ilustratorka, graficzka, na co dzień współpracuje 

z międzynarodowymi markami. Absolwentka historii sztuki oraz grafiki nowoczesnej. W projekcie “Gram o siebie” odpowiada za oprawę wizualną

- KATARZYNA MOTYKA - koordynatorka projektów pomocowych w fundacji One Day. Zajmuje się organizacją projektów, kontaktem z placówkami i ich wychowankami, rekrutacją oraz logistyką.

Chcesz zgłosić się do projektu napisz : 

kasia@oneday.com.pl

​WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

  1. Uczestnik warsztatów musi mieć ukończone 16 lat, ale nie więcej niż  27 lat. Grupa powinna liczyć 15 -20 osób.

  2. Uczestnikiem może być osoba, która  znajduje się lub znajdowała się w  się pieczy zastępczej lub programie wsparcia rodziny, pod opieką innej fundacji czy stowarzyszenia,PCPR i może to udokumentować.  

  3. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w warsztatach oraz podpisane porozumienie z placówką lub samej osoby zainteresowanej w przypadku gdy ma lat 18. 

  4. Uczestnik musi być gotowy i otwarty na bliższe poznania siebie, i chętny do dalszej pracy oraz musi wiedzieć co będzie robił na zajęciach warsztatowych. To bardzo istotna kwestia, aby uczestnik czuł wartość dla siebie w zapisie na zajęcia oraz miał motywację do uczestniczenia w nich.

  5. Prosimy o zgłoszenie młodzieży u których występują zaburzenia,autyzm,  lekki stopień niepełnosprawności lub inne ważne aspekty chorobowe, choćby nietolerancje pokarmowe, które chcemy uwzględnić nie tylko w programie zajęć ale i w diecie przygotowanej na warsztat.

 

 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram