20 zł 10000 zł

PODSUMOWANIE ROKU 2022! W LICZBACH!!

Środa, 04 styczeń 2023

Oto nasz ulubiony czas gdy mozemy podsumować nasze działania w liczbach ;) 

 

1) WARSZATATY 

W minionym roku zrealizowaliśmy 12 wyjazdowych warsztatów na terenie 8 województw w całej Polsce.  Z autorskim programem założycielka fundacji Monika Krzyżanowska odwiedziła takie miejscowości jak:

1.Frombork

2.Pęchery

3. Kraków

4. Włocławek

5. Golub-Dobrzyń

6. Gostynin

7. Tuchola

8. Skopanie

9. Krasnystaw

10. Ostrowite/ Słupca

11. Sochaczew

12. Żary

W warsztatach wzięło udział aż 217 podopiecznych z 48 placówek (w tym 8 rodzin zastępczych). 

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 16-26 lat przebywających w pieczy zastępczej.  Warsztaty odbywają się w formie ćwiczeń, co pozwala aktywnie uczestniczyć wychowankom w zajęciach i  czynnie czerpać wiedzę oraz umiejętności w celu przyszłego usamodzielnienia się i wejścia w dorosłe życie poza placówką.

 

Uczestnicy zajęć wzmacniają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

- KOMPETENCJI, ocenie swoich mocnych stron.

- KOMUNIKACJI Z INNYMI,  jak rozmawiać i w jaki sposób wyrażać siebie i swoje potrzeby.

- WIEM CZEGO CHCE I POTRZEBUJE, planowanie i realizacja celów.

- EMOCJE, rozpoznawanie i praca nad nimi.

- PLAN USAMODZIELNIENIA, ocena możliwości rozwoju i ścieżki zawodowej.

- ZAWODY, rodzaje zawodów z uwzględnieniem predyspozycji.

- PIERWSZE PIENIĄDZE, planowanie budżetu, uświadomienie wpływu marketingu na decyzje.

- TESTY GALLUPA, dla chętnych testy osobowościowe.

Jednym z narzędzi pracy podczas warsztatów jest autorska aplikacja Usamodzielnieni.pl, gdzie podopieczni mają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do samodzielnego funkcjonowania w świecie dorosłych. 

Sponsorami projektu są: Kulczyk Foundation / Panattoni Europe

 

2) TESTY  GALLUPA

Podczas wyjazdowych warsztatów realizowanych w ciągu całego roku podopieczni mają możliwość przystąpienia do testu osobowościowego - Talenty Gallupa. Ta część warsztatów jest dla chętnych. Rozwiązanie takiego testu pozwoli podopiecznemu poznać swoje mocne strony. Test zawiera 34 cechy nazywane talentami i wyłania 5  najmocniejszych co daje możliwość sprecyzowania swojej drogi zawodowej. 

Po jego wykonaniu ważnym elementem jest rozmowa z trenerem. Fundacja umożliwia takie spotkanie wychowankom, którzy zdecydowali się przystąpić do testu.  Podczas takiego spotkania trener omawia z podopiecznym wyniki badania i radzi w jaki sposób można je wykorzystać aby zwiększyć możliwość realizacji swoich celów, swoją samoświadomość oraz pewność siebie. 

Cały proces - test + rozmowa - pozwala wychowankowi lepiej poznać siebie - sprecyzować swoje umiejętności i predyspozycje do podjęcia kariery zawodowej a co za tym idzie, usamodzielnienia się. Jest to kolejny duży krok.  Podczas tych rozmów, kiedy podopieczny wyciąga wnioski pojawiają się pomysły co może zrobić aby zbliżyć  się do realizacji swojego celu i zaczyna szukać jakie kroki podjąć - odbyć szkolenie, kurs, praktykę. Są to świadome działania podjęte we wsparciu z fundacją. 

W roku 2022 podczas zajęć na wykonanie takiego testu zdecydowało się 46 podopiecznych z czego 33 odbyło rozmowę z trenerem omawiając jego wyniki. 

Fundacja opłaciła testy i zorganizowała spotkanie z trenerami.

 

3) KURSY ZAWODOWE

W ubiegłym roku sfinansowaliśmy 14 kursów zawodowych, które podopieczni fundacji wybrali oceniając swoje potrzeby na podjęcie pracy. Przy tym wyborze uczestniczyła fundacja - podopieczni mogli liczyć na wsparcie trenerów fundacji i swoich opiekunów.

Wierzymy, ze taka personalizowana pomoc będzie owocowała w dalsze działania podopiecznych w procesie usamodzielnienia. 

Rodzaje zrealizowanych kursów:

1. 7 kursów prawa jazdy
2. Kurs na opiekuna dziecięcego
3. Kurs terapii zajęciowej
4. Kurs wizażu online
5. Kurs na ratownika  wodnego II i III stopień
6. Szkolenie w zakresie gastronomicznym
7. Kurs barmański

Kursy zostały zrealizowane dla podopiecznych z miejscowości:


1. Żary
2. Szczutowo
3. Oświęcim
4. Golub 
5. Rypin
6. Lublin
7. Pęchery
8. Rypin
9. Frombork
10. Kutno
11. Łoniów
12. Pęchery

 

Sponsorem kursów zawodowych jest: Randstad Polska 

4) TERAPIA  Uważni 

 

Fundacja organizuje i finansuje terapię dzielącą się na indywidualną i grupową skierowaną do młodzieży w wieku 16+.

Spotkania terapeutyczne grupowe odbywały się w każdy poniedziałek, trwały dwie godziny i były realizowane online. Oprócz terapii uczestnicy wykonywali ćwiczenia w oparciu o książkę "Twoja wewnętrzna droga" autorstwa John Bradshaw.

Proces zmiany obejmował:

1. Określenie niszczących schematów zachowań.

2. Wsparcie dla siebie i innych członków grupy w trzymaniu się zdrowych schematów.

3. Nabycie wiedzy na temat mechanizmów działania dysfunkcji rodzinnych.

4. Rozumienie swoich uczuć oraz emocji i wyrażanie ich w bezpieczny sposób.

5. Uznanie swojej bezsilności wobec starych schematów.

6. Nabycie umiejętności sięgania po pomoc w trudnych sytuacjach.

7. Akceptacja siebie ze swoim destrukcyjnymi schematami.

8. Nauka funkcjonowania w życiu codziennym w uważności na swoje potrzeby.

9. Określenie granic swojego terytorium psychologicznego i nabycie umiejętności przestrzegania tych granic.

10. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami w życiu.

11. Praca nad uporządkowaniem swojego codziennego życia (równowaga).

12. Praca nad poprawą komunikacji z innymi ludźmi.

 

Pierwsza grupa terapeutyczna ruszyła 7 lutego 2022 roku w składzie 9 podopiecznych i trwała do 19 września. Proces psychoterapii zakończył się dwudniowym spotkaniem podsumowującym, które odbyło się stacjonarnie w Warszawie - to były 2 intensywne dni pracy i przyniósł mnóstwo emocji. 

Terapeuta podczas pracy z wychowankami dostrzegał potrzeby spotkań indywidualnych. Po wyrażeniu chęci uczestnictwa organizowaliśmy również terapię indywidualną. Z pierwszej grupy z takiej formy skorzystało 4 podopiecznych. 

Wychowankowie mogą liczyć na wsparcie naszego terapeuty nawet po zakończeniu terapii, kiedy poczują taką potrzebę.
 

Łączna ilość spotkań grupowych wynosi 23.

Łączna ilość spotkań indywidualnych wynosi 29.
 

Druga grupa terapeutyczna ruszyła 31 października 2022 roku a planowane jej zakończenie jest na 27 marca 2023. Proces zmiany rozpoczęło 16 podopiecznych, na ten moment w terapii uczestniczy 10 osób, z czego 3 uczestniczy w terapii indywidualnej. 

Podopieczni zaproszeni na terapię byli typowani podczas warsztatów wyjazdowych oraz wyjazdu usamodzielnionych.  Nabór do drugiej grupy został ogłoszony przez fundację na stronie internetowej, podopieczni mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu wstępnym (3 terminy), podczas którego mogli ocenić, czy chcą wziąć udział w procesie zmiany. 

 

Sponsorem terapii jest: Mary Kay Polska / Pannattoni Europe / Attis Broker oraz prywatni darczyńcy.

 

 

5) SAMODZIELNI w terenie 

 

W październiku, 2022  zorganizowaliśmy 7-dniowy wyjazd warsztatowy do Zakopanego. Projekt był skierowany do osób pełnoletnich, które okazały największe zaangażowanie na warsztatach wstępnych   oraz uczestniczyli w innych projektach fundacji. W warsztatach wzięło udział 12 wychowanków z 9 placówek z całej Polski, z różnych miejscowości. 

 

Podczas wyjazdów stawiamy na ZDROWIE FIZYCZNE i ZDROWIE PSYCHICZNE czyli poznanie siebie poprzez wysiłek fizyczny, pokonywanie własnych barier, lęków oraz intensywną pracę warsztatową z elementami arteterapii, pracy z ciałem, oddechem oraz wykonywanie auto ćwiczeń w celu lepszego poznania siebie. 
 

Spotkanie było  pełne dobrej energii, pracy nad sobą oraz sportowego ducha. Spacerowaliśmy po szlakach - każdy wybrał swój  stopień trudności dzięki czemu mogliśmy  pracować nad swoim charakterem i wszelkimi trudnościami, z jakimi zmagamy się na co dzień.

Na uczestników wyjazdu czekała:

- urocza chatka znajdującą się u podnóża Tatrzańskiego Parku Narodowego.

- całodzienne wyżywienie

- zapewniliśmy zwrot kosztów dojazdu  przejazd do/z Zakopanego

- wyjścia na szlaki w góry oraz inne wycieczki

- zajęcia sportowe

- książki, które czytaliśmy wspólnie każdego dnia. 

- ognisko z zajęciami w grupie

- warsztaty psychologiczne z elementami arte terapii.

- wieczorne zajęcia relaksacyjne

Celem zajęć i ćwiczeń jest doskonalenie procesu myślenia, wzbogaceniu pewności siebie i wiary w działania.  Wyjazd sprzyja poznawaniu samego siebie co ułatwia proces wejścia w dorosłe życie poza placówką.  Ale ważnym czynnikiem jest też poznanie innych uczestników z którymi przez te kilka dni tworzą się więzy na całe życie. Przyjaźnie te trwają i pozwalają odzyskać wiarę w dobro, miłość i prawdziwą przyjaźń.

Celem wyjazdów jest zapis grupy na terapię grupową Uważni - trwającą 6 miesięcy, która jest największym krokiem do zdrowienia. W grupie którą już znamy decyzja o podjęciu takiej pracy przychodzi dużo łatwiej.

Sponsorem wyjazdu była założona z inicjatywy polskiego biznesmena Sebastiana Kulczyka Fundacja Pho3nix, która ma na celu zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i czerpania korzyści z uprawiania sportu.

 

 

6) GWIAZDKA ONE DAY 

TO BYŁ DOBRY DZIEŃ!  ? 18 grudnia 2022 ?

Świąteczny event zorganizowaliśmy  we współpracy z EnergyLandia 

Blisko 800 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju otrzymało prezent świąteczny - wycieczkę do parku rozrywki! Z zimowego wejścia, 18 grudnia, skorzystało 483 dzieci a już 21 kwietnia pojawi się ponad 300 podopiecznych, którzy zdecydowali z uwagi na odległość że wolą przyjechać wiosną by dłużej korzystać z atrakcji parku.

Energylandia zapewniła bilety i poczęstunek, do którego fundacja dołożyła swoją cegiełkę.Fundacja  opłaciła  transport dla dzieci z najdalszych zakątków Polski. 

Spis miejscowości biorącej udział w edycji zimowej:
Kęty
Oświęcim
Zawiercie
Nagłowice
Radocza
Kraków
Brześć Kujawski
Trzemiętowo
Koralewo
Gostycyn
Żalno
Gostynin

 

Było wiele radości, zabawy i uśmiechów. Większość dzieci uroniła łzy wchodząc do parku,  gdzie czekały na nich ogromne maskotki i scena pełna znanych dla nich osób, które śpiewały kolędy. 

 

Wolontariuszami stali się nasi podopieczni, z projektu USAMODZIELNIENI. 

To było niezwykle wzruszające! 

 

Na dzieci czekały też upominki od: Pepsi, Lynka, ŚmiejŻelki, Ch Octopus, oraz prowiant na drogę trzymały od Yummy Party Box.

 

Gości i Influencerów witał KRIS Kojder Prezenter i Karolina Pisarek ?

 

Nasze magiczne wydarzenie, swoją obecnością wsparły gwiazdy takie jak: Mateusz Gessler, Ida Nowakowska Herndon, Maria Sadowska, Marta Wojtal, Kasia Paskuda, Andrzej Deskur i Anita Jancia-Prokopowicz.

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu wydarzenia należy się także partnerom: Dominata Praska, IDM SA, DZP, Panattoni, Attis Broker, Montec Group, Randstad Polska, Lash Design, Newmark Polska, Tajemniczy Św Mikołaj oraz Ewa Chodakowska, która sama wykupiła aż 100 cegiełek oraz zaangażowała swoich obserwatorów w zbiórkę!!! ? Oraz prywatnym darczyńcom, którzy wpłacili cegiełkę na tabelkę marzeń na naszej stronie www.

 

Cieszymy się, że po raz 8 podarowaliśmy dzieciom magiczny prezent na święta! Dziecięcy uśmiech jest dla nas NAJWAŻNIEJSZY ?

https://www.youtube.com/watch?v=AtWjvj2CUXs&t=5s

 

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu wydarzenia należy się także partnerom: Dominata PraskaIDM SADZPPanattoniAttis BrokerMontec Group,  Lash DesignNewmark Polska, Tajemniczy Św Mikołaj oraz Ewa Chodakowska, która sama wykupiła aż 100 cegiełek oraz zaangażowała swoich obserwatorów w zbiórkę!!! ?

 

 

 

7) DOBRE UCZYNKI

W 2022 roku fundacja poza planowymi działaniami zrealizowała kilkanaście “dobrych uczynków” czyli doraźną pomoc dla podopiecznych i placówek kiedy zgłoszono taką potrzebę. 

Pośrednictwo pracy: 
Jedna z naszych podopiecznych znalazła się w trudnej sytuacji - ma małe dziecko i nie mogła podjąć pracy w swojej miejscowości, Dzięki działaniom fundacji udało jej się podpisać umowę o pracę. 


Pośrednictwo przekazania darowizn:
- ubrań dla dzieci  wartości 7 778 zł
- artykułów higienicznych. Darowizna z firmy Your Kaya przekazana 4 placówkom ( w Kutnie, Skopaniu, Rypinie oraz Tucholi) opiewała na sumę 29 320 zł.
- laptopów - 1570, 49 zł (sprzęt trafił do dwóch dziewczynek z placówki w Żarach)
- plotera (peryferyjne urządzenie komputerowe) dla placówki w Tczewie o wartości 1499 zł. Placówka prowadzi warsztaty plastyczne i i takie techniczne urządzenie pozwala im na wielkoformatowe wydruki. 
- pozyskaliśmy od sponsora nowy sprzęt -  pralko-suszarkę, która została przekazana placówce z Więcborga o wartości ok 2099 zł 
- udało nam się zaplanować wymarzone warsztaty dla jednego z naszych podopiecznych z Magdą Pieczonką.
- pośredniczyliśmy w przekazaniu biletów na warszawski koncert Dawida Podsiadło w grudniu na Torwarze z którego skorzystały  placówki z miejscowości: Warszawa (Ursus), Pęchery i Usamodzielnieni, którzy zjechali się z różnych stron Polski. 


Prezenty od fundacji:
- zakupiliśmy i przekazaliśmy książki dla podopiecznych, ciepłe bluzy i rękawiczki 
- Dla placówki w Kutnie zorganizowaliśmy jesienny wyjazd jednodniowy do Energylandii. Wspieraliśmy placówkę w opłatach za przejazd i wyżywienie na miejscu. 25 dzieci miało cudowny dzień, pełen emocji i radości. 
- bilety na mecz koszykówki dla podopiecznych z placówki w Ursusie


Suma wsparcia dla podopiecznych (zakupy oraz darowizny) na dzień dzisiejszy wyniosła:
47 597,93 ZŁ.

8) Projekt stażowy HEBE "ODKRYJ SIEBIE Z HEBE"

Fundacja One Day w ramach projektu USAMODZIELNIENI rekrutowała uczestników z całej Polski do programu stażowego oraz przeprowadziła 3 dniowe warsztaty:

dzień 1 - szkolenie dla Mentorów projektu wspierających młodzież,
dzień 2 - warsztaty dla mentorów i podopiecznych,
dzień 3 - warsztaty  dla młodzieży.

Finalnie do stażu przystąpiło 15 podopiecznych.

Staż umożliwia podopiecznym przejście do nowego etapu związanego z zawodowym, dorosłym życiem, a sam udział w stażu stanowi okazję na pozyskanie stałej pracy.

 

Za każdą wpłaconą cegiełkę w roku 2022  oraz poświęcony czas dla naszych podopiecznych  bardzo dziękuje,

Monika Krzyżanowska założycielka Fundacji One Day  

 

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram