20 zł 10000 zł

Fundacja One Day na konferencji „W trosce o dobro dziecka – współczesne wyzwania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej”.

Czwartek, 17 listopad 2022

 

 

Monika Krzyżanowska, założycielka fundacji One Day przedstawiła informację dotyczącej pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci z pieczy zastępczej w  piątek 23 września 2022r. w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego gdzie odbyła się konferencja „W trosce o dobro dziecka – współczesne wyzwania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej”.

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz Starosta Gostyniński

W konferencji wzięło udział blisko 70 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe.

Wśród nich samorządowcy, Pan Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński, Pan Roman Augustyniak – Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego, Pan Michał Bartosiak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego. Pan Paweł Pilichowicz – Radny Powiatu Gostynińskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, Pan Dariusz Wachowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej – współorganizator konferencji. Pan Paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina

Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawiciele służb pomocy społecznej, przedstawiciele służby zdrowia, funkcjonariusze policji, kuratorzy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, psychologowie oraz osoby związane zawodowo z wychowaniem dzieci.

 

Tematem wiodącym konferencji były współczesne wyzwania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Konferencję otworzył i zamknął Pan Michał Bury – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Pani Barbara Budner – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie – przedstawiła aktualne dane dotyczące instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Wymogi formalne, informację do pełnienia roli rodzica zastępczego przestawiła Pani Ewa Kostkiewicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Agata Skalec-Ruczyńska z Fundacji Ernst&Young ukazała słuchaczom społeczny wizerunek rodzicielstwa zastępczego.

Odruch serca czy praca na etacie – Interesujący wykład Pani Anny Kamińskiej, która 18 lat pełniła funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.

 Pani Dorota Wilczura – Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z wykładem „Perspektywy rozwoju pieczy zastępczej w kontekście zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

„Dla Naszych Dzieci”.

 

System pieczy zastępczej to niezwykle złożony i kompleksowy zespół ludzi, instytucji placówek i działań. Obecnie trwają trwają prace legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

O zmianach w ustawie, a także o wielorakich aspektach pieczy zastępczej mówili nasi znakomici goście, oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

Podczas konferencji można było zobaczyć elementy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Poszukiwany, poszukiwana mama i tata zastępczy”.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi tematyki pieczy zastępczej, które zostały udostępnione przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gostyninie.

 

Materiał link : https://gostynin.info/informacje/wspolczesne-wyzwania-rodziny-zastepczej-konferencja-pcpr-zdjecia/

Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram